Nové trendy ve školství z pohledu bezpečnosti a kritické infrastruktury – seminář

Dne 23. dubna 2024 se konal v Poslanecké sněmovně odborný seminář na téma Nové trendy ve školství z pohledu bezpečnosti a kritické infrastruktury. Seminář se konal pod záštitou poslankyně Mgr. Jany Berkovcové a poslankyně Lenky Knechtové. Odbornou a organizační část zajišťovala Asociace škol kritické infrastruktury (ASKI).

V rámci semináře byla diskutována problematika zasahují do kritické infrastruktury škol a školských organizací: kritická infrastruktura, GDPR, ochrana osobních údajů, objektová a fyzická bezpečnost žáků, studentů, pedagogických a nepedagogických pracovníků, ochrana měkkých cílů, vstup nových technologií v souvislosti s výukou a využitím AI umělé inteligence.

Na semináři vystoupili významní odborníci:

PhDr. Mgr. Dušan Kalášek (ASKI, ARPKI) – Vzdělávejte bezpečnost, chraňte budoucnost, aneb propojení škol v přípravě na ochranu kritické infrastruktury ČR.

Ing. Jaroslav Vítek MBA (Pověřenec pro ochranu osobních údajů Úřadu vlády ČR) – Trvalé požadavky na ochranu osobních údajů.

Ing. Miriam Sedláčková (Koordinátor ICT, metodik prevence a vedoucí učitelka na Střední škole strojírenské a elektrotechnické Brno, Trnkova) – Chaos vládnoucí, aneb když dva dělají totéž, mohou dostat dva různé výsledky – pozice správce sítě a IKT koordinátora tomu přímo nahrává.

Ing. Petr Gondek (GDPR Support s.r.o./Kyberbezpečnost-NIS2) – Školství a GDPR.

Mgr. Jitka Vítková (PRESAFE–bezpečnost ve školách, ochrana měkkých cílů) – Bezpečnost ve školách a ochrana měkkých cílů.

Ing. Ilona Vaculová (MŠMT- Odbor předškolního a základního vzdělávání, Oddělení organizace předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání) – Bezpečnost škol a školských zařízení v regionálním školství.

Ing. Marie Potůčková (Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace) – Jak na výuku kybernetické bezpečnosti na středních školách.

doc. Mgr. Irena Tušer, Ph.D. (AMBIS vysoká škola) – Obsah a zpracování plánu preventivních opatření školního zařízení na mimořádné události.

Ing. František Vlach Ph.D., MBA, LL.M. (ASKI, AMBIS vysoká škola) – Rozvoj bezpečnosti ve vzdělávacím prostředí, aktuální trendy a budoucí vize v kritické infrastruktuře škol.

Mgr. Marek Adler (APP ČR) – Profesní organizace pedagogických pracovníků ČR.

Ing. Mgr. Luděk Nezmar, MBA (Asociace manažerů informační bezpečnosti) – Vzdělávání v době umělé inteligence.

Uplynulé akce