Kyberbezpečnost a ochrana osobních údajů z pohledu nových bezpečnostních hrozeb a praxe

Dne 8. listopadu organizovala Agentura rozvoje a podpory kritické infrastruktury, z. s. (ARPKI) v budově parlamentu seminář na téma “Kyberbezpečnost a ochrana osobních údajů z pohledu nových bezpečnostních hrozeb a praxe.

ASKI byla účastníkem této akce jako spolupracující subjekt.

Seminář se konal pod záštitou poslance Ing. Jiřího Hájka a Mgr. Martina Hájka.

Kyberbezpečnost je důležitým aktuálním tématem nejen ve výrobních podnicích, v nemocnicích, ve školách a na úřadech a právě z tohoto důvodu Agentura rozvoje a podpory kritické infrastruktury pořáda tento seminář.

Program a vystupující:

Mgr. Martin Hájek, poslanec Parlamentu ČR

• Úvodní slovo k zahájení semináře

Josef Prokeš – Úřad pro ochranu osobních údajů

• Vývoj a legislativa v oblasti ochrany osobních údajů, zhodnocení činnosti ÚOOU

Vladan Ramiš,Radek Kubíček,František Nonemann – Spolek pro ochranu osobních údajů

• Zhodnocení situace v oblasti ochrany osobních údajů ze strany správců, zpracovatelů a pověřenců pro ochranu osobních údajů

Jaroslav Hora, Jaroslav Vítek – Asociace pověřenců ČR, Radek Kubíček – Spolek pro ochranu osobních údajů

• Role pověřenců, pracovní náplň a kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti ve veřejné a státní správě

František Nonemann – Spolek pro ochranu osobních údajů

• Aktuální trendy v trestání porušení GDPR

Katarina Kročková – Spolok pre ochranu osobných údajov

• Pokuty a sankce ve veřejné správě na Slovensku

Jaromír Kuba – Soudní znalec v oblasti IT

• Rizika mobilních a webových aplikací v návaznosti na únik osobních údajů a ohlášení bezpečnostních incidentů, praxe měst a obcí

Adam Kučinský – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

• Legislativní změny, které se chystají v oblasti kybernetické bezpečnosti (NIS 2)

Pavel Burián – Národní agentura pro komunikační a informační technologie, Radek Kubíček – Spolek pro ochranu osobních údajů z.s.

• Registry a informační systémy pro sdílení dat, Registr pověřenců pro ochranu osobních údajů

Jakub Rejzek – Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s.

• Digitalizace, hrozby a příležitosti

Jan Procházka a Radek Kubíček

• moderovaný brainstorming Jan Procházka a Radek Kubíček

Uplynulé akce