PARTNEŘI A PODPOROVATELÉ

Vzhledem k závažnosti řešení celospolečenské situace v nutnosti zabezpečení ochrany prvků kritické infrastruktury ČR jsme navázali spolupráci s mnoha subjekty, které se dlouhodobě zabývají problematikou kritické infrastruktury a jsou našimi podporovateli, partnery a v mnoha případech také členy.

Našim aktivitám jsou příznivě nakloněny tyto fyzické a právnické osoby a organizace:

Mgr. Martin Hájek

poslanec Parlamentu České republiky, člen Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu člen Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení bývalý ředitel základní školy v Radějově