KONTAKT

Sídlo

Asociace škol kritické infrastruktury, z. s.

Revoluční 981, 666 01 Tišnov

Kontaktní údaje

Ing. František Vlach, Ph.D., MBA, LL.M., Ing-Paed IGIP

víceprezident ASKI

Zuzana Hledíková

tajemnice ASKI

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ