ASOCIACE ŠKOL KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Poskytujeme podporu vzdělávání v oblasti kritické infrastruktury a informační bezpečnosti. Jako klíčoví partneři škol a vzdělávacích institucí pomáháme řešit tyto výzvy a zprostředkováváme členům přístup k nejnovějším informacím a zdrojům. Naše členství zahrnuje organizaci akcí, konferencí s ostatními školami a vzdělávacími organizacemi. Členy aktivně podporujeme prostřednictvím publikační činnosti a marketingovou strategií.

O NÁS

Asociace škol kritické infrastruktury, jako profesní nepolitická organizace sdružuje právnické i fyzické osoby a svoji činnost vyvíjí na území České republiky. Profesně je zaměřena především na procesy vzdělávání v oblasti kritické infrastruktury a současně na všechny další oblasti, které ovlivňují podmínky pro poskytování tohoto organizačního procesu.

Prosazujeme profesní zájmy všech škol kritické infrastruktury a přispíváme tak ke zkvalitňování vzdělávání v této oblasti a podílíme se na připravenosti a řešení ochrany prvků kritické infrastruktury s cílem zabezpečení fungování chodu státu.

V České republice bylo vyčleněno 9 oblastí kritické infrastruktury, kde je nutná výchova a vzdělávání personálu.

Členem ASKI se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami ASKI a programem spolku a projeví vůli stát se členem. Členem ASKI se může stát také právnická osoba.

Školy, kterých se potenciálně týká zapojení do odborné přípravy v problematice kritické infrastruktury a které se přímo nebo nepřímo podílí na plnění profesních požadavků v kritériích zabezpečení funkce státu v kritické infrastruktuře

V rámci členství v Asociaci škol kritické infrastruktury máte možnost se zúčastnit akcí, které se konají po celý kalendářní rok.

Podpořte osvětu a vzdělávání pro bezpečnou budoucnost!

Podpořte vzdělávání v kritické infrastruktuře!

Asociace škol kritické infrastruktury s hrdostí oznamuje spuštění transparentního účtu, na který nám můžete zasílat finanční podporu. Vaše dary nám pomohou vzdělávat budoucí generace odborníků v oblasti kritické infrastruktury a zajistit tak bezpečnost a odolnost naší země.

Proč darovat?

Jak darovat?

Můžete darovat libovolnou částku online přes náš transparentní účet: https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet-aski.

Děkujeme za vaši podporu! Společně můžeme zajistit, aby naše kritická infrastruktura byla odolná a bezpečná pro budoucí generace díky Vaší podpoře do vzdělávání žáků a studentů v klíčových odvětvích kritické infrastruktury.

CO JE NAŠÍ ČINNOSTÍ