O nás

Asociace škol kritické infrastruktury, (dále jen ASKI) jako profesní nepolitická organizace sdružuje právnické i fyzické osoby a svoji činnost vyvíjí na území České republiky. Profesně je zaměřena především na procesy vzdělávání v oblasti kritické infrastruktury a současně na všechny další oblasti, které ovlivňují podmínky pro poskytování tohoto organizačního procesu.

Poslání, účel a cíle

1. Základním posláním a účelem ASKI je podpora svých členů při zajišťování vzdělávání v oblasti kritické infrastruktury, materiální a finanční podpora subjektů.

2. K naplnění stanoveného účelu má ASKI tyto cíle:

a) Prosazovat profesní zájmy všech škol kritické infrastruktury a přispívat tak ke zkvalitňování vzdělávání v této oblasti.

b) Být partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Výboru hospodářského, Výboru pro bezpečnost, Výboru pro obranu, Výboru pro zdravotnictví, Výboru pro sociální politiku, Výboru petičního, Organizačního výboru, Rozpočtového výboru, Výboru pro evropské záležitosti, Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Výboru pro životní prostředí, Zahraničního výboru, Zemědělského výboru, Volebního výboru, Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a všech jejich podvýborů. Dále Senátu Parlamentu České republiky, Národní rady pro vzdělávání a dalších subjektů v otázkách školské politiky a vzdělávání v oblasti kritické infrastruktury.

c) Být rovnocenným partnerem pro jednání s právnickými a fyzickými podnikajícími subjekty zabývajícími se komerčním vzděláváním v oblasti kritické infrastruktury.

d) Být rovnocenným partnerem především vysokých škol připravujících pedagogy pro vzdělávání v oblasti kritické infrastruktury.

e) Podporovat další vzdělávání ředitelů a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, jejichž činnost je spjata se vzděláváním v oblasti kritické infrastruktury.

f) Aktivně podporovat spolupráci s mateřskými, základními, středními i vysokými školami a se společenskými organizacemi.

g) Pro všechny výše uvedené aktivity a cíle, jakož i pro zachování vlastní existence vytvářet potřebné finanční zdroje zajišťující nutnou ekonomickou samostatnost

Proč se začlenit do ASKI

Naše Asociaci škol kritické infrastruktury (ASKI) se specializuje na rozsáhlou problematiku kritické infrastruktury a svojí činností zajišťuje bezstarostnost našich členů v oblasti kritické infrastruktury, kritické informační infrastruktury a krizového řízení (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení).

V České republice jsme jedinou profesní platformou pro školy, školská a vzdělávací zařízení, která za své členy řeší a prosazuje řešení kritické infrastruktury a kritické informační infrastruktury ve školství.

Naši členové jsou odborníci ze všech 9 odvětvových kritérií KI a hájí zájmy všech ostatních členů v rámci ASKI.

 

Připojením se k Asociaci škol kritické infrastruktury (ASKI) získáte nezbytné znalosti a opatření pro řešení otázek KI a KII, bezpečnostních rizik a ochrany měkkých cílů.