Ochrana kritické infrastruktury ČR z pohledu nových bezpečnostních hrozeb

Dne 1. listopadu organizovala Agentura rozvoje a podpory kritické infrastruktury, z. s. (ARPKI) v budově parlamentu seminář na téma “Ochrana kritické infrastruktury ČR z pohledu nových bezpečnostních hrozeb.

ASKI byla účastníkem této akce jako spolupracující subjekt.

Akce se konala pod záštitou ministra vnitra Mgr. Víta Rakušana a Ing. Jiřího Hájka

Vystupující a program semináře:

Ing. Marek Tengler

• Energetická situace a kritická infrastruktura v České republice

Ing. Jan Procházka

• Minulost, současnost a budoucnost bezpečnosti a kritické infrastruktury v příkladech

PhDr. Mgr. Dušan Kalášek

• Výchova a vzdělávání personálu jako důležitý bod pro zajištění kritické infrastruktury České republiky

Bc. Radek Kubíček, MBA, DiS.

• Diskuse – moderovaný brainstorming

Uplynulé akce