Asociace škol kritické infrastruktury

Asociace škol kritické infrastruktury, (dále jen ASKI) jako profesní nepolitická organizace sdružuje právnické i fyzické osoby a svoji činnost vyvíjí na území České republiky. Profesně je zaměřena především na procesy vzdělávání v oblasti kritické infrastruktury a současně na všechny další oblasti, které ovlivňují podmínky pro poskytování tohoto organizačního procesu. ASKI prosazuje profesní zájmy všech škol […]