ZPRAVODAJ BŘEZEN 2024

Obsah

Úvodní slovo prezidenta Asociace škol kritické infrastruktury

PhDr. Mgr. Dušan Kalášek

Vážení přátelé, kolegové, členové,

s velkým potěšením Vám předkládáme druhé vydání našeho zpravodaje. Jsem rád, že mohu konstatovat, že zájem o členství v naší asociaci stále významně roste. Vítáme všechny nové členy a těšíme se na spolupráci s nimi.

Je tu jaro, více sluníčka a energie a také mnoho zajímavých informací v našem zpravodaji. V tomto čísle bych Vám rád představil naše nové ambasadory, kteří se budou aktivně podílet na propagaci asociace a jejích aktivit. Jsou to:

 • Kateřina Kulíšková – generální ambasadorka kritické infrastruktury,
 • Dalibor Beneš – studentský ambasador kritické infrastruktury v oblasti informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a telekomunikací,
 • Kateřina Baliharová – studentská ambasadorka kritické infrastruktury

V březnovém zpravodaji se s vámi podělíme o několik novinek. Rádi bychom představili čtyři nové členy naší asociace: Jermaco s.r.o., Planetárium Praha, ZŠ Tišnov, náměstí 28. října a Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Věříme, že přinesou do ASKI cenné zkušenosti a znalosti.

Společnost Jermaco s.r.o. se zaměřuje na optimalizaci firemních procesů a zvyšování kvality a efektivity, a to formou poradenství, školení a servisu v oblastech managementu, projektového řízení, štíhlé výroby a rozvoje manažerských kompetencí. Společnost Planetárium Praha, jedno z nejznámějších popularizačních center astronomie v České republice, se nově stává členem asociace ASKI a otevírá tak dveře k fascinujícímu poznání vesmíru pro všechny zájemce.

ZŠ Tišnov, náměstí 28. října je základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, zatímco Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno se zaměřuje na vzdělávání v oblasti informačních technologií, telekomunikací, elektrotechniky a ekonomie.

Doufáme, že se vám toto jarní vydání zpravodaje bude líbit. Pokud máte nějaké dotazy, připomínky či návrhy, neváhejte nám napsat na e-mail: info@aski.cz.

Podělte se s námi o své nápady, rady a příklady dobré praxe, napište nám a pomozte nám společně posouvat svět ASKI kupředu!

Generální ambasadorka kritické infrastruktury

Ing. Kateřina Kulíšková

Ing. Kateřina Kulíšková je technologickým nadšencem, jejíž cesta začala na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad a vedla ji přes Vysokou školu finanční a správní až do mezinárodního obchodního světa. Během svých studií na bakalářském programu Bezpečnostně právní studia a magisterském programu Ekonomika a management se nejenže věnovala akademickému růstu, ale také sbírala mezinárodní zkušenosti na prestižní Università degli Studi di Roma La Sapienza v Itálii. Její vzdělávací cesta je doplněna kurzem Financial Markets od Yale University a leadership školením od Symphera s.r.o., což svědčí o její neustálé touze po osobním a profesním rozvoji.

Kateřina má bohaté profesní zkušenosti, počínaje rolí jednatelky ve společnostech SEDLDEKOR Props a Candelabra, kde se podílela na upravování obchodní politiky, finančním poradenství, a komunikaci se zahraničními produkcemi, po Sales Managera se zaměřením na technologie v M2C, až po současnou pozici ředitelky pro rozvoj technologického obchodu. Její práce zahrnuje vedení mezinárodního obchodního týmu, strategické plánování, navazování partnerství, a také vymýšlení technologických řešení.

Bezpečnost a kritická infrastruktura Kateřině určitě nejsou cizí. Téma bezpečnosti je pro ni, vzhledem k jejímu povolání, každodenním chlebem. I z toho důvodu si neustále rozšiřuje v této oblasti obzory a snaží se sledovat veškeré aktuální trendy, ať ty technologické, tak ty, které patří k fyzické ostraze. Svědčí o tom i její účast na mnoha konferencích, které se tématem bezpečnosti zabývají, ať už jako účastníka či jako přednášejícího.

Studentský ambasador kritické infrastruktury v oblasti informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a telekomunikací

Bc. Dalibor Beneš

Bc. Dalibor Beneš je absolventem Gymnázia Česká Třebová, kde získal pevný základ ve vzdělání. Jeho vášeň pro informační technologie a touha po hlubším pochopení tohoto oboru ho přivedly na Vysoké učení technické v Brně. Zde úspěšně absolvoval bakalářský program Informační technologie v roce 2022.

Jeho cesta však nekončí pouze získáním titulu Bc. S nadšením a cílevědomostí se rozhodl pokračovat ve studiu na stejné univerzitě se zaměřením na specializaci Vývoj aplikací. Tato specializace mu poskytuje příležitost prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti vývoje softwaru a aplikací.

Jako student Fakulty Informačních Technologií VUT v Brně má zájem o téma ochrany síťové informační infrastruktury. Zejména je mu blízké téma ochrany před DDoS útoky, v čemž mám praktické zkušenosti ve vývoji a nasazení systémů potlačení těchto útoků.

Je zastáncem myšlenky že vývoj softwaru je založen na týmové práci alespoň ve stejné míře jako na technických znalostech. Má zájem rozvíjet sebe i lidi kolem. Snaží se o to využívat znalostí a expertízy lidí ve svém okolí a zároveň má snahu o to předat svoje nabyté vědomosti dál.

V informatice a v informačních technologiích vidí velkou budoucnost, a trendy posledních pár let, jako je například AI, podle něj roli informatika nenahradí, ale naopak umocní. Proto je rád za možnost vyučovat informatiku na Gymnáziu Č.T., kde se snaží informatiku jako takovou popularizovat a přinášet žákům střední školy aktuální témata v pro ně uchopitelném podání.

Studentská ambasadorka kritické infrastruktury ASKI

Kateřina Baliharová

Kateřina Baliharová, původem z Havířova, je mladou a nadějnou studentkou na vysoké škole, kde se specializuje na bezpečnostní management. Její cesta ke studiu tohoto oboru nebyla jen otázkou náhody či módního trendu, nýbrž vyvěrá z hlubokého zájmu a vášně pro problematiku ochrany a bezpečnosti. Tato vášeň ji vede nejen ve vzdělávání, ale prostupuje i do ostatních oblastí jejího života.

Kromě studia se Kateřina věnuje také folklornímu tanci. Účinkování v souboru Vonička jí nejen přináší radost a uspokojení z uměleckého vyjádření, ale otevírá jí i dveře k vystoupením po celé České republice. Tato kombinace vášně pro tanec a studium bezpečnostního managementu dává Kateřině unikátní rozhled a pestrou paletu zájmů.

Kateřina je nadšená milovnice literatury a hudby. Její zájem o tyto umělecké formy jí poskytuje vyváženost a inspiraci pro osobní růst. Neustále usiluje o rozvoj svých schopností a dovedností, a to jak v akademické, tak v osobní sféře.

Její zájem o bezpečnostní management, se nejen odráží v jejím studiu, ale také v tom, jak se angažuje ve sdílení svých znalostí a zkušeností s ostatními studenty. Kateřina se snaží aktivně přispívat v rámci bezpečnosti kritické infrastruktury, jelikož především mladí lidé mají potenciál ovlivnit budoucnost.

Kateřina Baliharová je živým důkazem toho, že spojením znalostí a odhodlání můžeme posouvat hranice a měnit svět k lepšímu. Je připravena nejen sebe sama, ale i ostatní motivovat a inspirativně vést směrem k společnému cíli – bezpečnější a spolehlivější budoucnosti.

Představení společnosti JERMACO s.r.o.

Ing. Dušan Jeřábek

Společnost JERMACO, s.r.o. byla založena Ing. Dušanem Jeřábkem v únoru 2024. Tento akt navázal na více než desetileté působení jejího zakladatele jako OSVČ – lektora, poradce a konzultanta v oblastech obecného managementu, systému řízení kvality a ochrany životního prostředí, řízení kvality výrobních procesů, procesního řízení, projektového řízení a celé oblasti témat štíhlé výroby.

Ing. Dušan Jeřábek je absolventem Fakulty strojní a elektrotechnické, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a absolventem postgraduálního řízení jakosti tamtéž.

Působení JERMACO, s.r.o. na trhu poskytování školení, poradenství a rozvoje managementu firem vychází z vize a poslání společnosti. Školení se opírají o praxi a dovednosti nabyté v praktických situacích jednak z velkých podniků, ve kterých jednatel společnosti působil (Třinecké železárny, a.s., Strojírny a stavby Třinec, a.s.), ale především ze zkušeností nabytých při realizaci školení, kurzů a tréninků ve firmách a organizacích po celé České republice.

Pro vzdělávání pracovníků v oblasti kritické infrastruktury jsou nezbytné znalosti a praktické dovednosti z různých oblastí managementu, které jsou zahrnuty v portfoliu školení a služeb JERMACO, s.r.o.

1. Systém řízení firem obecně.

Kritická infrastruktura se ve firmách musí organizačně včlenit do systému řízení firmy. Musí být stanoveny procesy, odpovědnosti a pravomoci k výkonu legislativou stanovených požadavků. Zde máme velké zkušenosti v oblastech organizačního rozvoje, zavádění systémů kvality, EME, štíhlé výroby, plánování a řízení projektů strategických změn apod.  Zavedení systémových opatření týkajících se kritické infrastruktury prochází firmou od strategického rozhodnutí až k prováděcím předpisům a standardům na jednotlivých pracovištích. Školíme strategické řízení, stanovování cílů a měření výkonnosti metodou Balanced Scorecard, rozvoj manažerských dovedností, motivaci, delegování, komunikaci, řešení problémů a týmovou spolupráci.

2.  Procesní řízení

Oblast školení a poradenství v zavádění a rozvoji procesního řízení ve firmách je naší silnou stránkou. Věnujeme se přípravě manažerů a technických pracovníků pro správné pochopení procesního přístupu k řízení ve firmách. Dnes je pohled na firmu fokusem interních procesů vyžadován jednoznačně například normami ISO. Umíme posoudit vhodnost nastavení procesů ve firmě a naučit manažery zpracovat a nastavit všechny potřebné atributy k procesům.

Školení vlastníků procesů, mistrů, lídrů a operátorů na pracovištích nám umožňuje efektivně zvládnout nové požadavky z různých oblastí vzniku rizik ať už se jedná o reklamace, environmentální dopady, bezpečnost práce a informační bezpečnost.

3. Projektové řízení

Každá větší změna v systému řízení je dnes nepředstavitelná bez řádného naplánování. K tomu se využívá projektové řízení. Zaměřujeme se na přípravu projektových manažerů a jejich týmů. Vycházíme ze zkušeností řízení projektů strategických změn, projektů zaměřených na vývoj a změny procesů v automobilovém průmyslu a jiných.

4. Řešení problémů

Kritická infrastruktura a krizové řízení využívá metodiky řešení problémů, definování a analyzování rizik v procesech a činnostech. V kurzech zaměřených na řešení problémů učíme především týmovou spolupráci. Umět popsat problémy a díky například analýze FMEA umět předvídat a preventivně působit proti vzniku rizika.

5. Lean Manufacturing

Metody štíhlé výroby, které školíme ve velkém rozsahu v sobě zahrnují principy týmové spolupráce, která je při řešení krizových situací nezbytná. Školení metod a principů odhalování plýtvání, zlepšování výkonnosti a efektivnosti činností jsou výbornou přípravou na zvládání krizových situací. Umět odhalovat příčiny nefunkčnosti v procesech a činnostech je schopnost, kterou musí zvládnout zaměstnanci na všech pozicích ve firmách a organizacích. Vycházíme vždy ze zkušeností nejlepších firem v daném oboru.

Školení zaměřená na zvládnutí požadavků kritické infrastruktury jsou mixem vhodných metod, nástrojů a přístupů. Musí obsahovat motivaci, vysvětlení kontextu, zvládnutí metodiky, a především souhru týmu pracovníků odpovědných za danou oblast.

V tomto ohledu jsme schopni významně přispět ke splnění potřeb firem a organizací při zavádění požadavků kladených legislativou na oblast kritické infrastruktury.

Planetum – Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy.

Jan Spratek – astronom

Planetum je značka příspěvkové organizace Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, pod kterou spadají dvě hvězdárny a jedno planetárium. Štefánikova hvězdárna na Petříně byla pro veřejnost otevřena téměř před stoletím – 24. června 1928Hvězdárna Ďáblice začala sloužit veřejnosti 3. listopadu 1956. Nejmladší částí platformy Planetum je planetárium ve Stromovce. Zahájilo provoz 20. listopadu 1960.

Na hvězdárnách můžete obdivovat velké dalekohledy. Ve dne se pomocí speciálních dalekohledů podíváte na Slunce, za jasných nocí můžete pozorovat Měsíc, detaily planet, místa, kde se ve vesmíru rodí hvězdy, či vzdálené galaxie. V planetáriu se vesmír promítá na umělou oblohu tvaru polokoule. Obě hvězdárny i planetárium mají bohatou nabídku pořadů – od pohádek pro nejmenší, až po dokumenty o astrofyzice a kosmologii. Najdete tu také unikátní interaktivní expozice věnované zkoumání vesmíru a kosmonautice. Můžete se posadit do pilotní kabiny raketoplánu, prozkoumat lunární lander programu Apollo a spoustu dalšího.

Planetárium je strojem času, který dokáže cestovat do minulosti i budoucnosti, kosmickou lodí, s níž zaletíte k planetám, mezi hvězdy nebo opustíte Galaxii a podíváte se na náš domov ze vzdálenosti desítek miliard světelných roků.
 

To vše díky moderní digitální technologii, která jde stále kupředu. Již na konci roku 2023 se promítací plocha promění v obří LED obrazovku s plochou 867 čtverečních metrů – Planetárium Praha bude mít první tzv. LED-dome v Evropě a stane se kvalitativně nejlepším planetáriem na světě.

Planetum se rovněž stalo první institucí svého druhu na světě, která vyslala na oběžnou dráhu vlastní satelit. Družice Planetum-1 odstartovala 25. května 2022 na raketě Falcon 9 z floridského mysu Canaveral. Jde o první čistě vzdělávací družici na světě. Ve foyer planetária můžete nahlédnout do jejího operačního centra.

Planetum je významným popularizačním partnerem české vědy a průmyslu.

V prostorách planetária a hvězdáren se pořádají nejrůznější konference a prezentace pro odbornou i laickou veřejnost. Planetum je rovněž jedním ze tří členů tzv.

Czech Space Teamu – skupiny tvořenou nejvýznamnějšími aktéry na poli českých vesmírných aktivit

(Ministerstva dopravy ČR a Agentury Czech Invest). Zástupci Planetum zasedají na Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity (KRKA) a radě Vesmír pro lidstvo Strategie AV21 Akademie věd ČR. Na úrovni KRKA rovněž právě probíhá iniciace vytvoření výboru pro vzdělávání, kterému by Planetum mělo předsedat.

Od dubna 2024 bude Planetum vedoucím konsorcia realizující v České republice Vzdělávací kancelář Evropské kosmické agentury ESA-ESERO Česká republika, která má za úkol vzdělávat o vesmíru a kosmických technologiích především prostřednictvím učitelů na základních a středních školách.

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října

Mgr. Barbora Kulhánková - zástupkyně ředitelky školy

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října je plně organizovaná základní škola
s 1. – 9. ročníkem, která sídlí v krásné budově v centru Tišnova. Škola se pyšní moderním vybavením, kvalifikovaným pedagogickým sborem a širokou nabídkou vzdělávacích a mimoškolních aktivit.

Škola klade důraz na individuální přístup ke každému žákovi a podporuje jeho všestranný rozvoj. Žáci se mohou zapojit do různých projektů, olympiád, sportovních kroužků a dalších zájmových aktivit. Škola také organizuje řadu exkurzí a výletů, které obohacují výuku a rozšiřují znalosti žáků. Základní škola Tišnov, náměstí 28. října je skvělou volbou pro rodiče, kteří chtějí pro své děti kvalitní vzdělání v příjemném a podnětném prostředí.

Základní škola si je vědoma důležitosti ochrany dětí a zajištění jejich bezpečnosti. Vedení školy přijímá řadu opatření, jejichž cílem je zkvalitnit ochranu dětí ve školách a školských zařízeních před riziky a hrozbami, které mohou ohrozit jejich bezpečnost.

Škola klade vysoký důraz na školení v oblasti bezpečnosti nejen pro své pedagogy, ale i pro žáky, aby celé školní prostředí působilo jako bezpečné a podpůrné místo pro všechny zúčastněné. Pedagogové jsou pravidelně a systematicky školeni v širokém spektru bezpečnostních témat, která zahrnují prevenci kriminality, problematiku kybernetické bezpečnosti a způsoby řešení mimořádných událostí. Cílem těchto školení je zajistit, aby pedagogové disponovali dostatečnými znalostmi a dovednostmi k tomu, aby byli schopni efektivně reagovat na různorodé situace, které by mohly ve školním prostředí nastat.

Paralelně s tím jsou zapojeni i samotní žáci, kteří procházejí vzděláváním v oblasti bezpečnosti. Získávají praktické dovednosti a znalosti týkající se jejich chování v případě mimořádných událostí, ochrany svých osobních údajů v online prostředí a identifikace a minimalizace rizik spojených s kybernetickou kriminalitou. Tímto způsobem se škola snaží vytvořit komplexní bezpečnostní kulturu, ve které jsou všichni účastníci, jak pedagogové, tak žáci, plně informováni a vybaveni potřebnými schopnostmi k řešení nejrůznějších situací.

Základní škola Tišnov na náměstí 28. října důsledně dbá na bezpečnost svých žáků, a proto nedávno zavedla do školní družiny bezpečnostní systém nazvaný Bellhop. Tento moderní nástroj umožňuje rodičůmsledovat pohyb svých dětí ve školní družině v reálném čase, což přináší klid a jistotu nejen rodičům, ale i samotným žákům.

Fungování systému Bellhop je velmi jednoduché a intuitivní:
 • Rodiče obdrží čip a osobní identifikační kód (PIN).
 • Při příchodu do školní družiny si dítě pomocí čipu aktivuje svoji docházku.
 • Při odchodu z družiny opět použije čip k deaktivaci své docházky.
 • Rodiče automaticky dostanou SMS notifikaci o příchodu a odchodu svého dítěte, čímž mají přehled o jeho aktuální poloze a bezpečnosti.

Systém Bellhop nabízí několik výhod, které přispívají ke zvýšení bezpečnosti a efektivity provozu školní družiny:

 • Zvýšená bezpečnost dětí: Rodiče mají jistotu, že jejich dítě dorazilo do družiny a opustilo ji včas.
 • Lepší organizace družiny: Pedagogové mohou díky systému Bellhop lépe sledovat docházku dětí a plánovat aktivity družiny podle aktuálních potřeb.
 • Jednoduchá a pohodlná obsluha: Systém Bellhop je navržen tak, aby byl snadno ovladatelný jak pro rodiče, tak i pro děti, což minimalizuje administrativní zátěž a zvyšuje komfort využívání.

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října je přesvědčena, že implementace bezpečnostního systému Bellhop přináší významné vylepšení v oblasti ochrany dětí a optimalizace provozu školní družiny.

Celkovým cílem školy je dosáhnout toho, aby se všichni zúčastnění ve školním prostředí nejen cítili informovaní a schopní reagovat na potenciální hrozby, ale také aby se cítili v bezpečí a podporováni ve svém vzdělávání a rozvoji. Tímto způsobem se škola snaží vytvořit prostředí, ve kterém se žáci mohou soustředit na svůj vzdělávací proces s pocitem jistoty a důvěry v bezpečí svého prostředí.

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno

Ing. Olga Hölzlová, ředitelka školy

V těsné blízkosti dopravního uzlu Vozovna Komín stojí nepřehlédnutelná budova Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví, která je renomovanou vzdělávací institucí s bohatou historií a silným zaměřením na moderní technologie a oblast kritické infrastruktury. Na jednom místě se zde potkávají studentitechnických i netechnických oborů mnoha různorodých oblastí od telekomunikace, informatiky, informační a zabezpečovací techniky, kybernetické bezpečnosti, až po ekonomiku a podnikání či logistické a finanční služby.

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno (SŠIPF) je veřejná střední škola, která se nachází v městské části Brno-Komín na ulici Čichnova 982/23. Škola nabízí kvalitní středoškolské vzdělání v několika oborech, které reflektují aktuální trendy a požadavky trhu práce. Studenti se zde mohou vzdělávat v oborech jako:

 • Informační technologie: Studenti se zde učí o programování, databázích, síťových technologiích a dalších IT oblastech.
 • Telekomunikace: Tento obor se zaměřuje na komunikační technologie, mobilní sítě a telekomunikační infrastrukturu.
 • Elektrotechnika: Zahrnuje elektroniku, automatizaci a elektroenergetiku.
 • Ekonomie: Studenti se seznámí s principy ekonomie, finančního managementu a podnikání.

Výuka na SŠIPF Brno je postavena na moderních pedagogických metodách s důrazem na praxi. Studenti se aktivně zapojují do projektů a simulací, pracují s nejmodernějšími technologiemi a získávají cenné zkušenosti pro svůj profesní život.

Spolupráce s klíčovými partnery

SŠIPF Brno úzce spolupracuje s významnými firmami a institucemi v oblasti kritické infrastruktury, jako je například ČEZ, Telefónica O2, Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně. Díky této spolupráci získávají studenti možnost:

 • zúčastnit se odborných exkurzí a workshopů,
 • pracovat na reálných projektech,
 • setkat se s předními odborníky v oboru,
 • navázat kontakty pro budoucí profesní kariéru.
   

Moderní vybavení a zázemí

SSIPF Brno disponuje moderním vybavením a zázemím, které umožňuje studentům plně se soustředit na studium a rozvíjet své dovednosti. Škola disponuje:

 • počítačovými učebnami s moderním softwarem,
 • laboratořemi pro síťové technologie a elektroniku,
 • cvičnou poštou,
 • sportovním areálem,
 • studentskou ubytovnou.

Kritická infrastruktura a odpovědnost

SŠIPF Brno si uvědomuje důležitost vzdělávání v oblasti kritické infrastruktury a aktivně se podílí na přípravě mladých profesionálů, kteří budou zodpovědní za ochranu a bezpečnost klíčových systémů a sítí. Škola organizuje:

 • přednášky a workshopy s experty z oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • semináře o ochraně kritické infrastruktury,
 • soutěže a olympiády v oblasti informačních technologií.

 

SŠIPF Brno: Škola pro budoucnost

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno je moderní a dynamická vzdělávací instituce, která studentům otevírá dveře do světa moderních technologií a kritické infrastruktury. Škola poskytuje kvalitní vzdělání s důrazem na praxi a umožňuje studentům získat cenné zkušenosti a znalosti pro jejich budoucí profesní kariéru.

Horkou novinkou je Junior Centrum Excelence kybernetické bezpečnosti, komplexní vzdělávací a technologické centrum pro kybernetickou bezpečnost a ICT, které je svým konceptem unikátní nejen v rámci České republiky, ale také v rámci celé Evropské unie.

Junior Centrum Excelence Kybernetické Bezpečnosti (JCEKB)

Centrum bylo vybudováno s cílem připravit kvalitní absolventy pro trh práce v oblasti kybernetické bezpečnosti a podpořit další studium v tomto oboru.

JCEKB nabízí:

 • moderní učebny a laboratoře vybavené špičkovými technologiemi,
 • unikátní výukový program zaměřený na kybernetickou bezpečnost,
 • praktické workshopy a cvičení vedené zkušenými profesionály,
 • spolupráci s předními firmami a institucemi v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • možnost zapojení do mezinárodních projektů.

 

Cílem JCEKB je:

 • vychovávat studenty s hlubokými znalostmi a dovednostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • rozvíjet kritické myšlení a analytické schopnosti studentů,
 • připravit studenty na kariéru v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • zvýšit povědomí o kybernetické bezpečnosti mezi studenty a širokou veřejností.

Vzhledem k závažnosti řešení celospolečenské situace v nutnosti zabezpečení ochrany prvků kritické infrastruktury ČR jsme navázali spolupráci s mnoha subjekty, které se dlouhodobě zabývají problematikou kritické infrastruktury a jsou našimi podporovateli, partnery a v mnoha případech také členy.

Našim aktivitám jsou příznivě nakloněny tyto fyzické a právnické osoby a organizace:

Další zpravodaje