ZPRAVODAJ ÚNOR 2024

Obsah

Úvodní slovo prezidenta Asociace škol kritické infrastruktury

PhDr. Mgr. Dušan Kalášek

Vážení přátelé, kolegové, členové,

s velkou radostí a nadšením vám představujeme první číslo našeho nového zpravodaje zaměřeného na kritickou infrastrukturu. Jsme potěšeni, že se k nám připojujete na této důležité cestě objevování a sdílení informací o klíčových prvcích, které utvářejí naši moderní společnost.

Dnešní geopolitická situace nám jasně ukazuje, že problematika kritické infrastruktury (KI) a kritické informační infrastruktury (KII) je zásadní pro chod našich škol a celého státu.

Je nezbytné věnovat této oblasti maximální pozornost a s plnou vážností sdílet vzájemně osvědčené postupy a zkušenosti v oblasti řešení otázek kritické infrastruktury, bezpečnosti, kritické informační infrastruktury, kyberbezpečnosti a narůstajícím hrozbám, které patří do této problematiky.

Hrozba je skutečná a reálná

Žijeme v době rychlých změn, kdy kybernetická bezpečnost a kritická informační infrastruktura stojí v první linii těchto výzev. Všichni jistě cítíme zvýšenou administrativní zátěž a zodpovědnost za rozhodování o záležitostech, které jsme dříve v minulosti ani nemuseli řešit.

Tato zodpovědnost je nyní ještě větší, protože bezpečnost a stabilita našich škol a institucí závisí na správném řízení a ochraně prvků a subjektů kritické infrastruktury.
Zároveň se také všechny typy škol a školských zařízení zapojují a podílejí na výchově a vzdělávání žáků a studentů, budoucích zaměstnanců, na kterých bude záviset funkčnost prvků kritické infrastruktury a chod státu.

Proč ASKI

Naše Asociaci škol kritické infrastruktury (ASKI) se specializuje na rozsáhlou problematiku kritické infrastruktury a svojí činností zajišťuje bezstarostnost našich členů v oblasti kritické infrastruktury, kritické informační infrastruktury a krizového řízení (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení).

V České republice jsme jedinou profesní platformou pro školy, školská a vzdělávací zařízení, která za své členy řeší a prosazuje řešení kritické infrastruktury a kritické informační infrastruktury ve školství.

Doufáme, že tento zpravodaj bude pro vás cenným zdrojem informací a inspirace. Děkujeme Vám za Vaši důležitou práci a těšíme se v problematice a řešení kritické infrastruktury a kritické informační infrastruktury na spolupráci s Vámi a Vašimi kolegy…

ASIS International – největší a nejstarší sdružení bezpečnostních profesionálů

Jaromír Průša

Požádali jsme našeho nového člena ASKI předsedu ASIS International CZ/SK o krátké představení asociace a sebe sama.

Co je pane předsedo ASIS a jaké je jeho poslání?

ASIS International je největší mezinárodní sdružení bezpečnostních profesionálů s více než 34 000 členy po celém světě a s více než 50letou tradicí.
Jeho základní vizí je rozvoj celosvětové bezpečnosti.

Posláním sdružení je podpora vzdělávání, setkávání profesionálů a zvyšování prestiže bezpečnostního oboru.

Členové ASIS International mohou získat nejstarší bezpečnostní certifikát na světě, který byl zaveden před více než 35 lety. Jedná se o Certified Protection Professional (CPP®).

Kdo se může stát členem ASIS International?

Členství v naší asociaci je na bázi „individuálního členství“ tzn. jsou zde jednotlivci, bezpečnostní poradci, bezpečnostní manažeři nebo ředitelé z různých organizací. Členem se nemůže stát „samotná organizace“.

Co je posláním asociace ASIS International?

Rozvíjíme světovou bezpečnost a zvyšujeme její kvalitu v ČR a SK.

Podporujeme vzdělávání a zvyšování kvality bezpečnostního průmyslu, zajišťujeme výměnu informací a názorů v bezpečnostní problematice.

Jsme nezávislá bezpečnostní organizace, pořádáme kulaté stoly, školení, Security Summit a spolupracujeme s vysokými školami, státními i komerčními institucemi.

Od roku 2023 jsme pořádali v ČR a SK přes 50 kulatých stolů, seminářů a konferencí.

A co nám řeknete o sobě?

„Bezpečnost“ mě provází celý život. Začínal jsem od pozice strážného, vedoucího směny, velitele objektu, inspektora, regionální manažera bezpečnostní služby až po manažera pro speciální akce v renomovaných bezpečnostních agenturách.

Následně jsem zakotvil na 15 let ve společnosti Albert, kde jsem začínal od začátku na pozicích supervizor, Operation Security Manager, Manager Facility Services až po Manager Risk & Security a Risk & Compliance. Současně jsem byl členem leadership týmu.

V rámci mého působení u společnosti (Ahold) posléze Albert jsem měl zodpovědnost za bezpečnostní politiku a strategii, incident report proces, BCM a CMT, zodpovědnost za minimalizaci vzniku škod, ztrát a interní vyšetřování (fraud management), řízení rizik a loss prevention, zodpovědnost za řízení bezpečnostních rizik, Compliance, zodpovědnost za fyzickou, technickou, personální bezpečnost a VIP bezpečnost, zodpovědnost za Health and Safety.

V roce 2011 v rámci Mezinárodní konference bezpečnostního managementu, která se konala pod záštitou Policejního prezidenta ČR jsem byl oceněn jako Bezpečnostní manažer roku. Cenu jsem získal za rozvoj trhu inovativních řešení v rámci společnosti Ahold ČR a úsporu nákladů na bezpečnost. K nejvýznamnějším projektům patři tzv. Store Watch (sdílená ostraha, mobilní hlídka a projekt PPR podání pomocné ruky).

Členem ASIS International jsem od roku 2013, kde jsem nejprve působil jako viceprezident ASIS International pro ČR, následně jsem se stal Předsedou ASIS International pro ČR a v roce 2020 jsem se stal předsedou ASIS International pro Českou a Slovenskou republiku.

V rámci pozice v naší asociaci jsem byl pozván ke spolupráci a jsem člen poradního sboru Ministra vnitra ČR pro situační prevenci. A v přípravě posledního zákona o bezpečnostní činnosti (zákon o bezpečnostních službách) jsem byl jmenován 1. náměstkem Ministra vnitra ČR pro přípravu návrhu zákona upravujícího soukromou bezpečnostní činnost jako člen pracovní skupiny.

Od roku 2020 vlastním a jsem jednatelem firmy na bezpečnostní poradenství Asset Protection agency s.r.o.

Proč jste se rozhodli stát se členem ASKI?

Členem Asociace škol kritické infrastruktury (ASKI) jsme se dobrovolně stali proto, že bezpečnost je nedílnou součástí budování kritické infrastruktury a kritické informační infrastruktury. Máme zkušenost, že díky vzdělávání žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, vzdělávacích institucích, za pomoci lektorů a organizací, jako jsou například ASIS International, ASKI a další můžeme společně dosáhnout cíle udržet stabilitu a chod státu v oblasti kritické infrastruktury.

Práci lidí v ASKI věříme a rádi jejich činnost budeme podporovat.

Představení společnosti SAFE Technology SAFETE s.r.o.

Ing. Jan Burian

Společnost SAFE Technology SAFETE, s.r.o. vyvíjí a poskytuje komunikační, svolávací a bezpečnostní systémy. Tyto systémy, nejen v krizových situacích, zrychlí šíření důležitých informací. Společnost SAFE Technology SAFETE nabízí návrh architektury dle požadavků, potřeb a zkušeností, pro klienty, kteří potřebují řešit:

  • hromadné sdělování informací a svolávání osob v krizových situacích,
  • hromadné nebo individuální rychlé sdělení o vyskytnutých událostech,
  • hromadné pravidelné sdělení/svolávání,
  • monitoring a podporu bezpečnosti osob, techniky či zboží v podniku,
  • monitoring měřitelných hodnot.

Odborníci ze společnosti SAFE Technology SAFETE jsou si vědomi, že v krizových situacích, kde stres hraje klíčovou roli, se často vyskytují problémy s hromadnou komunikací. Pro pochopení konkrétních potřeb jsou tedy se zákazníky v úzkém kontaktu, aby vytvořili produkt dle jejich individuálních požadavků. Referencí jsou klienti nejen ze školství, ale také z oblastí zdravotnictví, průmyslu, potravinářství, poskytovatelé mobilní sítě, poskytovatelé energií a další. Těm všem pomáhá s hromadnou komunikací klíčový produkt firmy, Krizový informační a svolávací systém KISS.

Role krizových informačních a svolávacích systémů ve školách

Krizový svolávací a informační systém KISS představuje komunikační řešení pro monitoring, svolávání či informování osob. V segmentu školství je primárně využíván na vysokých školách. Ty jsou otevřenými prostory, v nichž se nedá zabránit příchodu cizích osob, proto jsou velmi náchylné právě na oblast ochrany měkkých cílů, podobně jako třeba nemocnice a další zdravotnická zařízení.

Vysoké školy systém KISS používají pro systematické, rychlé a spolehlivé oslovení při krizích, jako je např. napadení ze strany návštěvníků, ze strany studentů či personálu školy, nebo při jakékoliv jiné nebezpečné situaci v budově nebo areálu školy. Na všechny tyto situace má systém KISS scénáře, podle nichž pak informuje vedení školy, pedagogy i příslušné složky IZS o aktuální nenadálé situaci. Dokonce je schopen dle geografické polohy upozornit také příchozí a zabránit tak vstupu dalších osob do potencionálně nebezpečných prostor.

Systém KISS umí komunikovat různými způsoby – dokáže cílové skupině volat až 150 kontaktům v jeden okamžik, poslat SMS, poslat zprávu do aplikace či interního systému nebo i zobrazit info na obrazovky v učebnách nebo umístěné v rámci budovy. Samozřejmě umí komunikovat až 17 různými jazyky. Případně zaktivuje světelná či hlasová zařízení umístěné v budovách i mimo ně. Cílem je ochránit lidské životy a minimalizovat případné škody.

Informační a svolávací systém KISS může být vyžit také pro distribuci běžných informací na větší skupiny příjemců. Do minuty dokáže rozeslat až 3 600 zpráv. Praktickým využitím ve školství může být svolávání na plánované porady a sledování zpětné vazby.

Další funkcí systému KISS je monitoring stanovených podmínek a na něj navázané spuštění alertů ve chvíli vybočení z požadovaných hodnot. I zde je uplatnění na vysokých školách poměrně široké. Dojde-li třeba k přerušení dodávky energie a růstu teploty v prostorech, kde se uchovávají vzorky nebo výsledky letitých výzkumů, rozesílá krizový informační systém upozornění okamžitě a zabrání tak ztrátě několikaleté práce. Zkrátka a dobře krizový informační a svolávací systém KISS je virtuální pomocník, který dokáže efektivně chránit lidské životy, ale i majetek organizací či firem.

Kompletní informace o systému na www.systemkiss.cz

Členové Asociace škol kritické infrastruktury mají 100% SLEVU za technické konzultace v systému KISS.

BEZPEČNOST A PREVENCE PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ

PRESAFE z.s., Mgr. Jitka Vítková

V dnešní době je bezpečnost a prevence klíčovou prioritou ve společnosti. Abychom byli schopni účinně reagovat na různé hrozby a rizika, je nezbytné mít dostatečně vyškolené jedince a organizace, které jsou schopny identifikovat, minimalizovat a řešit bezpečnostní problémy. Jednou z organizací, která se na poli bezpečnosti vyniká, je spolek PRESAFE z.s.

Spolek PRESAFE z.s. je nezisková organizace, která se zaměřuje na posilování bezpečnosti a prevence prostřednictvím vzdělávání. Jeho hlavním cílem je poskytovat vzdělávací programy, školení a konzultace v oblasti bezpečnosti a prevence pro jednotlivce, firmy a veřejné instituce.

Jedním z hlavních pilířů činnosti spolku PRESAFE z.s. je šíření osvěty o bezpečnostních otázkách. Nabízí širokou škálu vzdělávacích kurzů a workshopů, které pokrývají témata jako je ochrana měkkých cílů, první pomoc, požární bezpečnost, prevence úrazů, kybernetická bezpečnost a mnoho dalších. Tyto kurzy jsou navrženy tak, aby byly přístupné a relevantní pro různé cílové skupiny, včetně jednotlivců, firem a škol.

Dalším důležitým prvkem práce spolku PRESAFE z.s. je poskytování konzultací a poradenství v oblasti bezpečnostního řízení. Pomáhá firemním klientům identifikovat bezpečnostní hrozby a rizika ve svých provozech a navrhuje jim účinná opatření pro minimalizaci těchto rizik. Díky svému odbornému know-how a zkušenostem dokáže spolek PRESAFE z.s. efektivně přispívat k zlepšení bezpečnostních standardů a postupů ve firmách a organizacích různých velikostí a odvětví.

V neposlední řadě se spolek PRESAFE z.s. angažuje i v projektech a iniciativách zaměřených na šíření osvěty o bezpečnosti ve veřejném prostoru. Spolupracuje s místními samosprávami, školami a dalšími institucemi na realizaci preventivních kampaní a aktivit, které mají za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o bezpečnostních otázkách a motivovat lidi k bezpečnějšímu chování.

Školám a školským zařízením může nabídnout programy a kurzy zaměřené na prevenci ve vztahu k ochraně měkkých cílů a ve vztahu rizikovému chování, kdy jednotlivá školení jsou zaměřena na poskytování praktických strategií a technik pro zvýšení bezpečnosti školního prostředí. Spolek PRESAFE nabízí workshopy cílené na prevenci agresivity a šikany ve školním prostředí, kdy se jedná o interaktivní školení, které nabízí učitelům a školním pracovníkům nástroje a strategie pro prevenci agresivního chování a šikany ve školách. Tyto semináře je vhodné kombinovat s kurzy pro rodiče, neboť rodičovská podpora je klíčová pro prevenci agresivity a šikany ve školách.

Spolek PRESAFE z.s. hraje důležitou roli v posilování bezpečnosti a prevence v České republice. Jeho vzdělávací programy, školení a poradenství pomáhají jednotlivcům i organizacím lépe porozumět bezpečnostním hrozbám a efektivně se s nimi vypořádat. Díky svému profesionálnímu přístupu a závazku k kvalitě si spolek PRESAFE z.s. získal důvěru a uznání klientů i partnerů a nadále se rozvíjí jako klíčový hráč v oblasti bezpečnosti a prevence.

Kurzy a školení jsou připravovány individuálně v souladu s potřebami konkrétních institucí.

Pro členy Asociace škol kritické infrastruktury jsou připravené slevy na naše aktivity.

  • 25% SLEVA za program MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A BEZPEČNÁ TŘÍDA – akreditovaný program MŠMT – 8481/2021-6-336
  • 20% SLEVA za balíček program CVIČNÁ EVAKUACE ŠKOLY
  • 20% SLEVA za program ZVLÁDÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ S ÚČASTÍ AKTIVNÍHO ÚTOČNÍKA VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH – praktické školení s modelovými situacemi
  • 20% SLEVA za program ZÁKLADNÍ INFORMACE K OCHRANĚ MĚKKÝCH CÍLŮ
  • 20% SLEVA za program NÁCVIK METODY UTÍKEJ – SCHOVEJ SE – BOJUJ – praktický trénink

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. Jitka Vítková

Tel.: 777 485 935

vitkova@presafe.cz

www.presafe.cz

Projekt PREVENCE HROU: budování bezpečnosti a zdravých postojů u dětí

PhDr. Soňa Svobodová, MBA

Vítejte ve světě prevence, která se stala hrou!

Projekt Prevence hrou +Anna+Adam+Arny+Alča+Alan přináší inovativní přístup k výchově a vzdělávání nejmladších dětí v oblasti bezpečnosti a prevence mimořádných událostí.

Tento originální projekt využívá 70 cm vysoké plyšové figurky, které reprezentují složky Integrovaného záchranného systému (IZS) a Armády ČR. Cílem je připravit děti formou hry na různé mimořádné situace a naučit je prevenci a správnému chování v případě potřeby.

Příběh projektu sahá až do roku 2008, kdy jsem jako policejní preventistka navštívila Lotyšsko a inspirovala se prací sociálních pracovníků, kteří pomocí podobných figur vzdělávali děti. Od té doby uplynulo mnoho let práce a snahy, než se projekt stal realitou. Dnes jsou tyto plyšové postavičky nedílnou součástí výchovného procesu nejen v Brně, ale i v celém Jihomoravském kraji. Jedna sada se dostala až do Moravskoslezského kraje do ZŠ Palkovice a jedna sada je již objednána do kraje Zlínského.

Každá z pěti figur má svou speciální oblast působnosti a jméno začínající na písmeno A – Anna, Adam, Arny, Alča a Alan. Tyto postavičky jsou vytvořeny s maximální péčí o detaily, oděny jsou do přesných replik uniforem jednotlivých složek IZS a Armády ČR, což zajišťuje autentičnost a věrohodnost. Děti si tak rovněž upevňují znalosti o ústroji jednotlivých složek a snadno je identifikují v případě potřeby.

Projekt Prevence hrou není pouze o poskytování figurek, ale zahrnuje také metodický manuál, který pomáhá učitelům a vychovatelům vést děti k aktivnímu učení a chápání důležitých témat jako je první pomoc, protipožární ochrana, chování při mimořádných událostech, znalost tísňových čísel a mnoho dalších. Projekt plně podporují také experti složek IZS (ZZS, HZS) a podporu si projekt získal i u Zdravotní pojišťovny MV 211.

https://www.zdravijakovasen.cz/clanky/rozhovor-prevence-s-predskolaky

Mateřské školy jsou často opomíjeny v oblasti preventivní výchovy, avšak právě v raném věku je třeba začít formovat zdravé postoje k bezpečnosti. Díky figurkám mají učitelé možnost zapojit děti do interaktivních her a aktivit, které zlepšují jejich schopnost vnímat a reagovat na nebezpečí kolem sebe.

Nyní, v době různých výzev, jako je válka na Ukrajině či potřeba integrace dětí se zdravotním nebo duševním znevýhodněním, jsou figurky ještě důležitější. Můžeme je využít nejen k výuce o bezpečnosti, ale také jako prostředek komunikace s dětmi, které prošly traumatickými událostmi.

A co na to děti? Děti je milují, můžete se přesvědčit zde:

https://www.youtube.com/watch?v=XtJ4pbpXueQ&t=5s

Celkově lze říci, že projekt Prevence hrou není jen o výuce, ale o budování důvěry a bezpečí ve společnosti již od útlého věku. Nabízíme školám a školkám možnost získat kompletní sadu figurek s metodickým manuálem a zdarma poskytnutou besedou se zácvikem.

Detaily naleznete na mém webu: www.veteran-ka.cz.

Členové asociace ASKI dokonce mohou využít 20% slevu na nákup.

Nechte nás společně formovat budoucnost dětí plnou bezpečí, zábavy a vzdělání prostřednictvím projektu „Prevence hrou!

Vzhledem k závažnosti řešení celospolečenské situace v nutnosti zabezpečení ochrany prvků kritické infrastruktury ČR jsme navázali spolupráci s mnoha subjekty, které se dlouhodobě zabývají problematikou kritické infrastruktury a jsou našimi podporovateli, partnery a v mnoha případech také členy.

Našim aktivitám jsou příznivě nakloněny tyto fyzické a právnické osoby a organizace:

Další zpravodaje